TERVETULOA HELSINKI-SEURAAN!

Vuonna 1934 perustettu Helsinki-Seura levittää tietämystä Helsingistä ja vaalii Helsingin kaupunkikulttuuria pääasiassa vierailuiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien ja julkaisujen avulla. Seuran kiinnostuksen kohteina ovat kaupungin menneisyys sekä nykypäivän ja tulevaisuuden kehittämiskysymykset.

Jäseneksiliittymislomake

Vuosikokous ja Kenen kaupunki? -keskustelutilaisuus 29.9.2021

Koroviruspandemian vuoksi viime keväältä siirtynyt vuosikokous pidetään keskiviikkona 29. syyskuuta 2021 kello 18:00 alkaen Keskustakirjasto Oodin Maijansalissa (Töölönlahdenkatu 4, 1. kerros). Esityslistalla ovat sääntöjenmukaiset asiat.

Vuosikokouksen jälkeen on Kenen kaupunki? -keskustelutilaisuus kello 18:30 alkaen. Viime keväänä julkaistun Kenen kaupunki? -pamfletin (https://icomos.fi/kenen-kaupunki/) kirjoittajat alustavat keskustelua.

UUSIA SÄHKÖISIÄ KIRJOJA

Helsinki-Seura jatkaa vanhojen julkaisujensa digitoimista.

Vuonna 1938 julkaistu Helsingfors i forna tider I: https://helsinkiseura.fi/helsingfors-i-forna-tider-i-1938/

Vuonna 2008 julkaistu Kaivopuisto-kirja (Entisaikain Helsinki XVIII): https://helsinkiseura.fi/kaivopuisto/

Alun perin vuonna 1949 julkaistu kulttuurihistorian dosentti Eino E. Suolahden kirjoittama Helsingin neljä vuosisataa -teos on vapaasti luettavissa osoitteessa: https://helsinkiseura.fi/helsingin-nelja-vuosisataa/

LUENTOVIDEOITA

Tämän syksyn peruuntuneen luentosarjan tilalla Helsinki-Seura julkaisee syksyn 2019 luentosarjan ”85 VUOTTA HELSINGIN HYVÄKSI” luentovideoita osoitteessa: https://helsinkiseura.fi/syksyn-2019-luentosarja/

Sivulla ovat katsottavissa kaupunkihistorian tutkija Anja Kervanto Nevanlinnan luento ”Suurkaupungin lumo”, tutkija Lauri Putkosen luento “Teollisuus muuttaa Helsingissä – ja Helsingistä”, arkkitehti Pia Ilosen luento ”Lasipalatsi – purku-uhasta Amos Rexiin”, arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Tommi Lindhin luento “Helsingin funkis. Piirteitä kaupunkirakentamisesta Töölössä 1930-luvulla” sekä erikoistutkija Martti Helmisen luento “Kaartin kasarmi ja Helsinki-Seura”

Lauri Putkonen: “Teollisuus muuttaa Helsingissä – ja Helsingistä” (23.10.2019)
, Arkkitehti Pia Ilonen: ”Lasipalatsi – purku-uhasta Amos Rexiin” (30.10.2019)
Tommi Lindh: “Helsinin funkis. Piirteitä kaupunkirakentamisesta Töölössä 1930-luvulla”
Martti Helminen: “Kaartin kasarmi ja Helsinki-Seura”

LAPINLAHDEN PUISTON SUOJELU

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi 2.11.2020 päätöksensä, ettei se määrää Lapinlahden sairaala-aluetta suojeltavaksi. Helsinki-Seura oli esittänyt, että Lapinlahden puisto ja entinen sairaala-alue tulee suojella rakennusperintölailla, koska puiston säilymistä ei tällä hetkellä turvata pysyvästi. ELY-keskuksen ratkaisun mukaan ”entisellä sairaala-alueella sijaitsevat rakennukset on suojeltu rakennussuojelulailla”, ja ”voimassa olevassa asemakaavassa on annettu kattavia ja yksityiskohtaisia määräyksiä puistoalueen suojelemiseksi”.

Helsinki-Seura on jättänyt ELY-keskuksen päätöksestä valituksen ympäristöministeriölle 2.12.2020. Helsinki-Seura esittää, että Uudenmaan ELY-keskuksen kielteistä suojelupäätöstä ei tule vahvistaa, koska Lapinlahden sairaala-alue on rakennusperintölain soveltamisalaan kuuluva valtakunnallisesti merkittävä rakennusperintö, jota tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. Helsinki-Seura vaatii asian palauttamista Uudenmaan ELY-keskukselle uuteen käsittelyyn. Seuran mielestä Lapinlahden sairaalapuisto on rakennettuna alueena rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukainen suojelukohde, jolla on rakennus­ryhmineen, rakennuksineen, rakennelmineen ja istuttamalla muodostettuine alueineen merkitystä henkilöhistorian, rakennustaiteen, erityisten ympäristöarvojen, puutarha- ja puistoarvojen sekä kohteen käytön ja siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Valitus on luettavissa osoitteessa: https://helsinkiseura.fi/valitus-ymparistoministeriolle-1-12-2020/