Valtuuskunta

Valtuuskunta valitsee seitsenjäsenisen hallituksen, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on dosentti Anja Kervanto Nevanlinna ja varapuheenjohtaja valtiotieteen kandidaatti Maunu Harmo.

Valtuuskunnan jäsenet 2018–2020

Valtuuskunnassa on 24 jäsentä, kunkin jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Sulkeisiin on merkitty toimikauden päättymisvuosi.

 • fil.maist. Eva Ahl-Waris (2019)
 • kirjailija Staffan Bruun (2019)
 • lääket.lis. Pia Fagerudd (2020)
 • taiteilija Witold Forstén (2020)
 • valtiot. kand. Maunu Harmo (2020)
 • toimitusjohtaja Irina Hepolampi (2020)
 • arkkit. Stephan Horn (2018)
 • fil.maist. Jaana af Hällström (2020)
 • valtiot. maist. Arja Kosonen (2020)
 • fil.maist. Pauli Kruhse (2019)
 • dipl.ins. Liisa Larjamo (2018)
 • prof. Henrik Meinander (2018)
 • fil.maist. Margareta Muthreich (2020)
 • dos. Anja Kervanto Nevanlinna (2018)
 • prof. Marjaana Niemi (2020)
 • valtiot.maist. Matti Nukari (2019)
 • pääjoht. Jussi Nuorteva (2018)
 • fil.tri Marja-Liisa Rönkkö (2019)
 • arkkit. Kaija Santaholma (2019)
 • fil.tri. Mikko-Olavi Seppälä (2019)
 • arkkit. Liisa Tarjanne (2018)
 • erikoistutkija Lauri Tykkyläinen (2018)
 • toimitusjohtaja Risto Välttilä (2019)
 • arkkit. Ann-Marie Wangel (2018)