Seuran periaatteet

Helsinki-Seura puolustaa Helsingin kulttuurihistoriallisia ja kaupunkikuvaan vaikuttavia arvoja.

Se seuraa kaupunginhallinnon toimintaa olennaisissa kaupunkiympäristön kehittymistä koskevissa kysymyksissä. Seurannan erityisenä kohteena on kaupunkisuunnittelu. Helsinki-Seura antaa tarvittaessa suunnitelmista lausuntoja tai ottaa muuten kantaa. Seura julkaisee Helsingin historiaa käsittelevää kirjallisuutta, järjestää luentosarjoja ja muita yleisötilaisuuksia.

Helsinki-Seura on perustettu vuonna 1934. Sillä on siten tuntumaa kaupunkisuunnittelun ylä- ja alamäkiin pitkältä ajalta.

Helsinki-Seuralla on oma Facebook-ryhmä, jossa jokainen voi virittää keskustelunavauksia tärkeiksi katsomistaan aiheista.