Hallituksen esittely

Hallitus vastaa pitkälti seuran käytännön toiminnasta ja huolehtii siitä, että seura toimii sääntöjen velvoittamalla tavalla. Hallituksen puheenjohtaja on erikoistutkija Martti Helminen ja varapuheenjohtajana toimii FM Elina Maaniitty

Erikoistutkija
pj Martti Helminen

Filosofian maisteri
varapj Elina Maaniitty

Amanuenssi
Antti Aaltonen

Filosofian maisteri
Iisa Aaltonen

Arkkitehti
Jukka Kosonen

Auktorisoitu matkailuopas
Margit Karjala

Johtava sosiaaliohjaaja
Oki Laakso