Hallituksen esittely

Hallitus vastaa pitkälti seuran käytännön toiminnasta ja huolehtii siitä, että seura toimii sääntöjen velvoittamalla tavalla. Hallituksen puheenjohtaja on erikoistutkija Martti Helminen ja varapuheenjohtajana toimii auktorisoitu matkailuopas Margit Karjala.

Erikoistutkija
pj Martti Helminen

Valtiotieteiden maisteri
Arto Aniluoto

Valtiotieteiden maisteri
Arja Kosonen

Filosofian maisteri
Iisa Aaltonen

Arkkitehti
Jukka Kosonen

Auktorisoitu matkailuopas
Margit Karjala

Johtava sosiaaliohjaaja
Oki Laakso